Korisnici

altSvakom korisniku moguće je otvoriti korisnički račun za pristup aplikaciji.

Moguće je otvoriti neograničen broj korisničkih računa, svakog korisnika povezati s organizacijskom jedinicom, te mu dodijeliti prava korištenja aplikacije ovisno o položaju unutar tvrtke ili ustanove.

Korisnička prava na predmete

Svaki korisnik pripada organizacijskoj jedinici. Svakom kreiranom predmetu moguće je dodijeliti njegovu organizacijsku jedinicu, te s time samo ta jedinica ima prava na taj predmet.

Ovisno kojoj jedinici predmet pripada, ta jedinica je u mogućnosti raditi s tim predmetom ovisno koja prava ima na njega, a prava se određuju prilikom kreiranja samog predmeta.

Korisnička prava na nivou predmeta

Korisnička prava

altKorisnik se povezuje s organizacijskom jedinicom preko koje ima prava pristupa predmetima.

Prava na predmete dodjeljuje administrator aplikacije.

Administrator

  • Korisnik s maksimalnim pravima, kojemu su omogućene sve funkcije
  • Administrator je kreiran direktno u bazi od strane MAG informatike, te nije vidljiv ostalim korisnicima

Korisnik s dodatnim pravima

  • Može raditi s nedodijeljenim predmetima
  • Može pregledavati sve predmete, ali ne i mijenjati ih, te može raditi s dostavnom knjigom

Korisnik s najmanje prava

  • Može vidjeti i dodavati dokumente samo unutar predmeta koji se nalaze u organizacijskoj jedinici kojoj pripada logirani korisnik
  • Ostale predmete ne vidi niti ih može mijenjati

Postoji i mogućnost promjene korisnika unutar programa bez izlaska iz programa.