Funkcije u aplikaciji “Urudžbeni zapisnik”

 • Jednostavna instalacija – sve poruke, instalacija i ekrani na hrvatskom jeziku
 • Jednostavnost koriÅ¡tenja
 • Osigurana tehnička podrÅ¡ka
 • Rad u mreži
 • Konstantno nadograÄ‘ivanje novih funkcija aplikacije

Katalozi

 • Partneri
 • Referenti
 • Osobe
 • Funkcije
 • Organizacijske jedinice
 • Korisnici
 • Knjiga urudžbenog zapisnika
 • Klasifikacijske oznake
 • Dosjei
 • Predmeti
 • Dostavna knjiga
 • Aktivna lista dostavne knjige
 • Knjiga ulazne i izlazne poÅ¡te
 • Knjiga sklopljenih ugovora
 • Opći katalozi

Dokumenti

 • Jednostavan rad s dokumentima
 • Dostavna knjiga
 • Predmeti
 • Brojevi pravilnika (klase dokumenata)
 • Prava pristupa predmetima
 • Dosjei
 • Knjiga urudžbenog zapisnika
 • Interna cirkulacija dokumenata
 • Dodjeljivanje datoteka
 • Arhiviranje dokumenata / predmeta
 • Cirkulacija dokumenata

Klase i dosjei

 • Pregled svih klasifikacijskih oznaka
 • Povezivanje dosjea s klas. oznakom
 • Pregled svih kreiranih dosjea na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga dosjea odabirom viÅ¡e kriterija pretraživanja
 • Kreiranje oznake i naziva dosjea s dodatnim opisom
 • Brojač predmeta unutar dosjea definiranih prema godini
 • Prikaz liste predmeta vezanih za dosje

Predmeti

 • Pregled svih kreiranih predmeta na jednom mjestu
 • Jednostavna i napredna pretraga predmeta odabirom viÅ¡e kriterija pretraživanja
 • Povezivanje predmeta s dosjeom
 • Mogućnost ručnog unosa brojača predmeta ili jednostavan odabir sljedećeg broja predmeta
 • Unos opisa predmeta s datumom kreiranja
 • Mogućnost odabira unaprijed odreÄ‘enog smjera dokumenata unutar predmeta
 • Odabir mjesta arhiviranja predmeta
 • Jednostavan unosom novog mjesta arhiviranja iz prozora kreiranja predmeta
 • Dodjeljivanje prava pristupa predmetu na nivou organizacijskih jedinica
 • Mogućnost odabira viÅ¡e organizacijskih jedinica za jedan predmet s različitim pravima pristupa
 • UreÄ‘ivanje i brisanje prava pristupa predmetu
 • Mogućnost prebacivanja predmeta u sljedeću godinu
 • Ispis svih dokumenata vezanih za predmet
 • Ispis podataka za omot spisa

Dostavna knjiga

 • Aktivna lista dostavne knjige
 • Pregled svih dokumenata dodanih na aktivnu listu za ispis
 • Pregled ispisanih i neispisanih dokumenata
 • Jednostavna i napredna pretraga dokumenata odabirom viÅ¡e kriterija pretraživanja

Aktivna lista dostavne knjige

 • Zaseban prozor aktivne liste
 • Prikaz svih neispisanih dokumenata
 • Dodavanje dokumenata iz knjige urudžbenog zapisnika
 • Ispis dokumenata, te brisanje aktivne liste nakon ispisa
 • Mogućnost brisanja svih zapisa

Knjiga ulazne i izlazne pošte

 • Pregled svih dodanih dokumenata
 • Jednostavna i napredna pretraga dokumenata odabirom viÅ¡e kriterija pretraživanja
 • Mogućnost uključivanja opcije liste partnera vezanih za dokument označavanjem pojedinog dokumenta na listi svih kreiranih dokumenata
 • Mogućnost prikaza urudžbiranog dokumenta ukoliko je stavka poÅ¡te kreirana iz knjige urudžbenog zapisnika
 • Prikaz urudžbenog broja u stavci knjige ukoliko je stavka knjige poÅ¡te vezana za urudžbirani dokument
 • Ručni unos novog zapisa
 • Omogućeno dodavanje novog partnera
 • Povezivanje stavke s jednim ili viÅ¡e partnera
 • Mogućnost dodavanja evidencijskog broja i evidencija poÅ¡tarine
 • Prebacivanje stavke uzlazne poÅ¡te u izlaznu poÅ¡tu
 • Ispis naljepnica s podacima stavke ulazne poÅ¡te

Evidencija sklopljenih ugovora

 • Pregled svih kreiranih ugovora na jednom mjestu
 • Jednostavno i napredno pretraživanje odabirom viÅ¡e vrsta kriterija
 • Mogućnost dodavanja urudžbiranog dokumenta u knjigu sklopljenih ugovora
 • Kreiranje aneks ugovora
 • Automatsko kreiranje podsjetnika za istek roka sklopljenog ugovora ovisno o vrsti ugovora
 • Evidencija datuma sklapanja, stupanja na snagu i rok sklapanja ugovora
 • Evidencija iznosa ugovora
 • Evidencija datuma objave i isteka ugovora

Izvještaji

 • Ispis prikazanog sadržaja tablice urudžbenog zapisnika
 • Ispis kreiranih dokumenata s danaÅ¡njim danom (sistemsko vrijeme)
 • Ispis svih dokumenata s danaÅ¡njim datumom primitka ili nastanka
 • Ispis svih kreiranih dokumenata odabirom datuma kreiranja
 • Ispis kreiranih dokumenata po odabranih dosjeima odabirom vremenskog intervala
 • Ispis podataka odabirom datuma od-do
 • Ispis svih predmeta od-do
 • Ispis predmeta grupiranih prema dosjeima
 • Ispis svih arhiviranih predmeta i nedovrÅ¡enih predmeta odabirom vremenskog intervala od-do
 • Ispis knjige izlazne poÅ¡te odabirom datuma od-do
 • Ispis kataloga dosjea, organizacijskih jedinica i osoba koje urudžbiraju dokumente

Pretraživanje podataka

 • Napredne mogućnosti pretraživanja
 • Pretraga unutar izvrÅ¡ene pretrage
 • Prozor za pretraživanje
 • Odabir podataka za pretraživanje
 • PoniÅ¡tavanje pretraživanja
 • Odabir viÅ¡e kriterija pretraživanja
 • Prikaz pronaÄ‘enih podataka

Ispis podataka

 • Mogućnost ispisa dokumenata na različite pisače
 • Pregled prije ispisa
 • Mogućnost direktnog ispisa na pisač (bez pregleda)
 • Izvoz podataka u PDF format
 • Prikaz viÅ¡e stranica odjednom
 • Zumiranje prikaza
 • Alatna traka ispisa
 • Navigacija po ispisu

Tablični prikaz podataka

 • Podaci prikazani u tabličnom obliku
 • Promjena Å¡irine stupaca
 • Sortiranje podataka
 • Promjena redoslijeda stupaca
 • Grupiranje podataka
 • Prilagodba prikaza podataka
 • Različiti načini prikaza istog skupa podataka
 • Resetiranje prikaza

Ostalo

 • Povezanost osoba i partnera
 • Kopiranje urudžbenog broja
 • Rad sa viÅ¡e baza podataka (knjiga urudžbenog zapisnika)
 • Dodjeljivanje predmeta organizacijskim jedinicama (osobama)
 • Ispis podataka na naljepnice
 • Mrežni rad
 • Istovremeni rad viÅ¡e korisnika
 • Različita prava pristupa svakog korisnika
 • Pretraživanje
 • Jednostavna promjena postavki aplikacije