Knjiga evidencije sklopljenih ugovora

Knjiga evidencije sklopljenih ugovora

Knjiga sklopljenih ugovora je zasebna evidencija pomoću koje se vodi evidencija sklopljenih ugovora, a koji se evidentiraju i čuvaju u posebnom katalogu koji omogućuje jednostavno i napredno pretraživanje unesenih zapisa.

Unutar kataloga evidencije nalaze se svi kreirani ugovori za koje je moguće kreirati anekse.

Podaci evidencije sklopljenih ugovora

Ugovor se dodaje isključivo iz knjige urudžbenog zapisnika, te se automatski povlače podaci o klasi, urudžbenom broju i partneru. Ostali podaci odabiru se iz padajućih izbornika ili se ručno unose.

Omogućeno je automatsko kreiranje podsjetnika za istek roka sklopljenog ugovora ovisno o vrsti. Unutar podataka vrste ugovora unosi se broj dana za podsjetnik prije isteka.

Podsjetnik se prikazuje prilikom pokretanja aplikacije no moguće ga je i ručno pokrenuti.

Aneksi

Svakoj stavci knjige sklopljenih ugovora moguće je dodijeliti i evidentirati odgovarajući aneks ugovora. Odabirom pojedinog ugovora, vidljivi su svi kreirani i snimljeni aneksi.

Aneksi se kreiraju iz knjige sklopljenih ugovora.